КНЕУ - Для викладачів ВНЗ України

Інститут післядипломної освіти

Для викладачів ВНЗ України

Програма підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін ВНЗ України

з галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування»

за такими спеціальностями (напрямами підготовки)

I півріччя 2018 року

Облік і оподаткування; Маркетинг лютий: з 05.02.18 р.по 21.02.18 р.

Фінанси, банківська справа та страхування березень:з 12.03.18 р. по 28.03.18 р

Економічна теорія - березень:з 12.03.18 р. по 28.03.18 р

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність-березень-квітень:19.03.18 р.по 04.04.18 р.

Економіка - березень-квітень: 19.03.18 р. по 04.04 18 р.

Менеджмент - квітень:з 10.04.18 р.по 26.04.18 р.

Міжнародні економічні відносини-  квітень:з 10.04.18 р.по 26.04.18 р.

 

Навчальною програмою підвищення кваліфікації за спеціальностями передбачено:

-лекції, індивідуальні консультації, виїзні заняття, тренінги;

-відвідування занять викладачів ДВНЗ «Київський національний економічний університет

 імені Вадима Гетьмана» (за згодою);

-ознайомлення з організацією навчального процесу та методикою викладання дисциплін;

-ознайомлення з сучасною навчально-методичною літературою;

-ознайомлення з дисертаціями (при наявності листа – прохання керівника свого закладу);

 

Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтва державного зразка.

 

Базові вимоги до слухачів: вища освіта, практична робота викладачем.

Режим навчання – з відривом від виробництва.

Іногороднім слухачам надається житло/ вартість проживання від 540 грн. за добу.

Додаткова інформація про житло за тел.: (044) 455-60-27; (044)371-62-58.

Для складання графіку заїздів груп на навчання необхідно заздалегідь надіслати на адресу

інституту післядипломної освіти (DVNZ_KNEU@i.ua) інформацію про викладача/заява, направлення/.

Навчання здійснюється після укладання договору між університетом та замовником.

Вартість навчання складає дві тисячі триста грн.,00 коп. (2300,00 грн.) без ПДВ.

Оплата проводиться:

Для фізичних осіб – після зарахування до Університету на підставі рахунку-фактури;

Для юридичних осіб – за 10 днів до початку навчання згідно договору і виставленого КНЕУ рахунку,

або протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт (наданих послуг).

 

 

Адреса: 03680, м. Київ-680, пр-т. Перемоги,54/1 (Їхати до зупинки метро «Шулявська» головний корпус КНЕУ).

Довідки за телефонами: тел./факс (044) 456-03-57, тел. (044) 371-61-78,

(096)-775-67-60 – Онопрієнко Вікторія Петрівна, кімната 248 (перший корпус КНЕУ)

E-mailDVNZ_KNEU@i.ua

Остання редакція: 07.02.18