Інститут підвищення кваліфікації

Для викладачів ВНЗ України

«Про підвищення кваліфікації

викладачів економічних дисциплін»

КЕРІВНИКАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,  ДЕКАНАМ  ЕКОНОМІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ, ЗАВІДУВАЧАМ  КАФЕДР ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

Інститут підвищення кваліфікації (ІПК) ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» проводить підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін у 2016/2017 навчальному році з галузей знань «Соціальні та поведінкові науки» та «Управління та адміністрування» за такими спеціальностями (напрямами підготовки):

II півріччя 2016року

I півріччя 2017року

Вересень:   з 01.09 по 14.09

Облік і оподаткування;  Маркетинг

Січень-Лютий:   з 30.01 по 15.02

Облік і оподаткування;  Маркетинг

Вересень-Жовтень:   з 26.09 по 07.10

Фінанси, банківськасправа та страхування

Лютий:   з 13.02 по 01.03

Фінанси, банківськасправа та страхування

Жовтень:   з 10.10 по 21.10

Економіка;  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Березень:   з 13.03 по 29.03

Економіка;  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Жовтень-Листопад:   з 31.10 по 16.11

Менеджмент; Міжнародніекономічні відносини

Березень-Квітень:   з 27.03 по 12.04

Менеджмент; Міжнародніекономічні відносини

Листопад-Грудень:   з 28.11 по 14.12

Публічне управління та адміністрування

Квітень:   з 10.04 по 26.04

Публічне управління та адміністрування

Грудень:   з 12.12 по 28.12

Психологія; Соціологія

Травень:   з 15.05 по 31.05 

Психологія; Соціологія

  Навчальною програмою підвищення кваліфікації за спеціальностями передбачено:

v      лекції, індивідуальні консультації, виїзні заняття, тренінги;

v      відвідування занять викладачів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (за згодою);

v      ознайомлення з організацією навчального процесу та методикою викладання дисциплін;

v      ознайомлення з сучасною навчально-методичною літературою;

v      ознайомлення з довідково-інформаційним фондом економічної літератури;

v      ознайомлення з дисертаціями (при наявності листа-прохання керівника свого закладу);

Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтва державного зразка.

З метою обміну досвідом, використання сучасних методик навчання, слухачам бажано мати методичні розробки, що використовуються в їх навчальних закладах.

Для  складання графіку заїздів груп на навчання необхідно заздалегідь надіслати на адресу інституту інформацію про викладача /заява, направлення/ за формою (додається).

 Базові вимоги до слухачів: вища освіта, практична робота викладачем.

Режим навчання –з відривом від виробництва. Іногороднім слухачам надається житло / вартість проживання 250 грн. на добу. Додаткова інформація про житло за тел.: (044)455-60-27; (044)371-62-58.

 

Навчання здійснюється після укладання договору між університетом та замовником.

Вартість навчання складає дві тисячі двадцять грн., 00 коп. (2020,00 грн. ) без ПДВ.

Оплата проводиться:

для фізичних осіб- після зарахування  до Університету на підставі рахунку-фактури;

для юридичних осіб– за 10  днів до початку навчання згідно договору і виставленого КНЕУ рахунку, або протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт (наданих послуг).

Адреса:03680, м. Київ-680, пр-т Перемоги, 54/1 (Їхати до зупинки метро “Шулявська”, головний корпус.)

Довідки за телефонами:Тел./факс  (044) 456-03-57,  тел. (044) 371-61-78

(096)-775-67-60 - Онопрієнко Вікторія Петрівна, завідувач кабінетом, кімн.248.

Е – mail: DVNZ_KNEU@i.ua

Завантажити направлення

Завантажити заяву

 

Остання редакція: 11.10.16