Інститут післядипломної освіти

Для викладачів ВНЗ України

Програма підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін ВНЗ України

з галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування»

за такими спеціальностями (напрямами підготовки)


IІ півріччя 2018 року

Облік і оподаткування; Маркетинг вересень: з 17.09.18 р.по 03.10.18 р.

Фінанси, банківська справа та страхування; Економічна теорія - жовтень: з 16.10.18 р. по 01.11.18 р.

Економіка; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність -листопад:з 05.11.18 р. по 21.11.18 р.

Менеджмент; Міжнародні економічні відносини - грудень: з 03.12.18 р.по 19.12.18 р.

 

Навчальною програмою підвищення кваліфікації за спеціальностями передбачено:

-лекції, індивідуальні консультації, виїзні заняття, тренінги;

-відвідування занять викладачів ДВНЗ «Київський національний економічний університет

 імені Вадима Гетьмана» (за згодою);

-ознайомлення з організацією навчального процесу та методикою викладання дисциплін;

-ознайомлення з сучасною навчально-методичною літературою;

-ознайомлення з дисертаціями (при наявності листа – прохання керівника свого закладу);

 

Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтва державного зразка.

 

Базові вимоги до слухачів: вища освіта, практична робота викладачем.

Режим навчання – з відривом від виробництва.

Іногороднім слухачам надається житло/ вартість проживання від 540 грн. за добу.

Додаткова інформація про житло за тел.: (044) 455-60-27; (044)371-62-58.

Для складання графіку заїздів груп на навчання необхідно заздалегідь надіслати на адресу

інституту післядипломної освіти (DVNZ_KNEU@i.ua) інформацію про викладача/заява, направлення/.

Навчання здійснюється після укладання договору між університетом та замовником.

Вартість навчання складає дві тисячі п’ятсот грн.,00 коп. (2500,00 грн.) без ПДВ.

Оплата проводиться:

Для фізичних осіб – після зарахування до Університету на підставі рахунку-фактури;

Для юридичних осіб – за 10 днів до початку навчання згідно договору і виставленого КНЕУ рахунку,

або протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт (наданих послуг).

 

 

Адреса: 03680, м. Київ-680, пр-т. Перемоги,54/1 (Їхати до зупинки метро «Шулявська» головний корпус КНЕУ).

Довідки за телефонами: тел./факс (044) 456-03-57, тел. (044) 371-61-78,

(096)-775-67-60 – Онопрієнко Вікторія Петрівна, кімната 248 (перший корпус КНЕУ)

E-mailDVNZ_KNEU@i.ua

Остання редакція: 06.11.18